O mnie

Adrianna Gajdziszewska

MAGISTER HISTORII SZTUKI oraz MAGISTER SZTUKI

EDUKATORKA oraz ARTYSTYKA

Absolwentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2015) oraz Historii sztuki na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie (2015). Autorka kreatywnych programów edukacyjnych. Redaktorka magazynu młodej sztuce Wczasy, organizatorka wydarzeń kulturalnych i wystaw, nauczycielka i wykładowczyni.

Wywiad: http://absolwentwydzialusztuki.blogspot.com/2020/07/adrianna-gajdziszewska.html

Współzałożycielka studia Kwiaty Paproci: www.kwiatypaproci.pl

Działalność edukacyjna

 • Międzynarodowe Finały Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie: Przewodnicząca Komisji ds. Konkursów Plastycznych (2011-2022) oraz Instruktorka warsztatów plastycznych (2013-2022)
 • Organizacja i prowadzenie warsztatów „Bajki z podziemia” w Bunkrze Sztuki w Krakowie (06.2014)
 • Staż w dziale edukacji Ośrodka Badań nad sztuką T.Kantora CRICOTEKA w Krakowie (03.2015) – dział edukacyjny
 • Projekty animacyjne dla dzieci Studio Efendi Clue Kraków-Łobzów (2015-2016)
 • Praca w komisjach konkursowych: konkurs wokalny „Śpiewamy Bo Warto”, konkurs plastyczny „Anioł na … ” Bukowno-Warszawa (2010-2019)
 • Wykład „Jak zrozumieć sztukę współczesną?” Uniwersytet Otwarty w Bukownie (03.2016)
 • Wykład i warsztaty „Jak rozwijać swoją kreatywność?” – festiwal KODY KULTURY w Bukownie (05.2016)
 • Instalacja i projekt edukacyjny „Kto tam?” w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie (082016)
 • Organizacja warsztatów naukowo-plastycznych „Trzej Elektrycerze” w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie (09.2016), praca jako przewodnik naukowy i instruktor lekcji muzealnych
 • nauczycielka Wiedzy o Kulturze, Plastyki i Zajęć artystycznych, dodatkowych zajęć rozwijających w Szkole M. Gortata w Krakowie (2015-2019), w Liceum Sióstr Salezjanek w Krakowie (2017-2019)
 • wykładowczyni Animacji społeczno-kulturowej w Centrum Nauki i Biznesu Żak w Krakowie (2016-2018), promotorka i recenzentka prac dyplomowych
 • autorka i prowadząca kurs „Historia sztuki dla maturzystów” w Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana w Krakowie (2017-2022)
 • „Zwyczajna służba – bohater Katyński” – praca w komisji plastycznej międzynarodowego konkursu plastycznego, org. Stowarzyszenie Parafiada w Warszawie (11.2017)
 • „Katyń – ocalić od zapomnienia” – cykl warsztatów plastyczno-historycznych dla dzieci w szkołach w województwie małopolskim (09-11.2017)
 • kuratorka wystaw projektu Sztuka Teraz (Szlachetna Paczka) w Krakowie, edycja 2017 i 2018,
 • organizatorka i prowadząca wykłady „Jak zrozumieć sztukę współczesną?” i oprowadzenie po wystawie Sztuka Teraz w Muzeum Narodowym dla grup: seniorzy, licealiści, maturzyści, 2018
 • Prowadząca warsztaty on-line: Sztukateria polska – akwarela 12.2020
 • Udział w Hack(art)hon  – tworzeniu narzędzi edukacyjnych dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki 09.22


KONCEPCJA I PRODUKCJA WYSTAW

 • ,,Bajki z podziemia” Galeria AS w Krakowie (06.2014)
 • ,,Żar tropików” Galeria Pałac u pod Baranami w Krakowie (05.2015)
 • ,,Galimatias” Galeria Księgarnia/Wystawa w Krakowie (12.2015)
 • ,,To co jest, jest tym, czym jest” Galeria Messier42 w Krakowie (07.2016)
 • ,,Relax” w ramach Targów publikacji niezależnych, Galeria Łazienka w Krakowie (09.2016)
 • „Zwyczajna służba – bohater Katyński” –Muzeum Katyńskie w Warszawie (11.2017)
 • „Porachunki. Zwycięska wystawa”, wystawa w ramach festiwalu Krakers w Krakowie (04.2019)
 • „Konieczność czy możliwość?” Galeria Kwiaty Paproci, Kraków (12.2019)

PUBLIKACJE DRUKOWANE

 1. Adrianna Gajdziszewska, Stanisław Bergman – Stanisław Oświęcim przy zwłokach Anny Oświęcimówny, Krosno: studia z dziejów miasta i regionu, pod red. F. Leśniaka, Krosno 2016.
 2. Adrianna Gajdziszewska, Twórcza (nie)moc, Magazyn Wczasy, nr 2, Kraków 2014.
 3. Adrianna Gajdziszewska, Uwielbiam liczyć do czterech – wywiad z Moniką Drożyńską, Magazyn Wczasy, nr 3, Kraków 2014.
 4. Adrianna Gajdziszewska, Cyfrowy, ale szlachcic – wywiad z Michałem Hyjkiem, Magazyn Wczasy, nr 5, Kraków 2015.
 5. Adrianna Gajdziszewska, (bez tytułu) recenzje prac Filipa Ignatowicza, Magazyn Wczasy, nr 5, Kraków 2015.
 6. Adrianna Gajdziszewska, (bez tytułu) wywiad z Jakubem Woynarowskim, Magazyn Wczasy, nr 5, Kraków 2015.

UDZIAŁ W WYSTAWACH

 • ,,Siedem grzechów głównych”, Pałac Kultury, Dąbrowa Górnicza (04.2014)
 • Festiwal „Wydział Sztuki w Mieście, Kraków (06.2015, 06.2016)
 • Festiwal „Synestezje” w Krakowie (10.2015)
 • ,,Co nas boli?”, Galeria Nasza Ściana w Łodzi (01.2016)
 • ,,AB-AB” wystawa prac muzycznych i malarskich Adrianny Gajdziszewskiej i Jakuba Tokarza, Centrum Kultury w Bukownie (05.2016)
 • ,,To co jest, jest tym, czym jest” Galeria Messier42 w Krakowie (07.2016)
 • Bukowieński plener artystyczny (08.2016, 08. 2017, 08. 2018)
 • „Porachunki. Zwycięska wystawa”, wystawa w ramach festiwalu Krakers w Krakowie (04.2019)
 • „Konieczność czy możliwość?” Galeria Kwiaty Paproci, Kraków (12.2019)
 • Hyde Park Sztuki Muzeum Narodowego w Krakowie, Hotel Cracovia, Kraków 10.2020
 • PRÓBA 2020, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, 12.2020-01.2021
 • „Falling Wall”, Galeria Kwiaty Paproci, Hotel Cracovia, Kraków KRAKERS 2021
 • „Ożywienie”, Nowe Sytuacje, Galeria Apteka, Warszawa (09.21)
 • „Urban Neon”, Podwórko Zwierzyniecka 4, KRAKERS (06. 2022)
 • „Acts of memory”, Wschód Kultury, Rzeszów (06.2022)
 • Międzynarodowa rezydencja artystyczna z wystawą w  NYX Hotel Warsaw (08-09.2022)
 • Międzynarodowy Konkurs Interpretacji dzieł S. I. Witkiewicza „Witkacy pod Strzechy”, Słupsk (09.2022)

PORTFOLIO ARTYSTYCZNE

https://www.instagram.com/ada_w_uderzeniu/