Ornamenty

Już najdawniejsze dzieła wskazują, że człowiek odczuwał potrzebę ozdabiania. Ornament to motyw lub zespół motywów zdobniczych, stosowanych w architekturze / sztukach plastycznych. Motywy te, złożone z drobnych…

Czytaj dalej

Sklepienia!

Jako cecha charakterystyczna architektury kolejnych epok Jako element do rozpoznania i opisania przy analizowaniu planów budowli Również do rozpoznania z fotografii wnętrz budowli…

Czytaj dalej

Mecenat artystyczny

Znajomość fundatorów najważniejszych dzieł oraz mecenasów sprawujących patronat nad twórczością wielkich artystów to kwestia istotna, wymagana na maturze z historii sztuki. Tak, wiem…

Czytaj dalej