Elementy planu kościoła

Co to jest transept? Ilu nawowy jest kościół? Ćwiczenie dotyczące czytania planu kościoła i rozpoznawania jego elementów: WIĘCEJ! Omawiając to zadanie można poruszyć…

Czytaj dalej