Motyw: natura w sztuce

Przyroda w sztukach wizualnych jest jej najstarszą i najwierniejszą towarzyszką.  Już pierwsza ekspresja artystyczna to odkryte ślady prehistoryczne – malowidła na ścianach jaskiń. Nie przedstawiają one głównie wizerunków człowieka, ale towarzyszące mu zwierzęta. Harmonia, zespolenie ze światem roślin i zwierząt tkwi w nas od zawsze…

Jaką naturę możemy oglądać w sztuce? W jakich formach, w jakich epokach, jakie funkcje może spełniać? Na co zwrócić uwagę? Kilka przykładów i haseł, które mogą nas naprowadzić na odpowiedź:
-natura jako drapieżna/tajemnicza/spokojna
natura
-natura jako forma idealna
-natura idealizowana/realistyczna/odrealniona
-natura jako zbiór fauny i flory
-żywioły w sztuce
-natura jako symbol/atrybut
-nierozerwalny związek między człowiekiem a naturą
-natura występująca jako tło – portret z pejzażem
-natura jako samodzielny temat – pejzaż
-sztuka jako przekształcanie natury
-„sztuka ziemi” jako nurt XX w.
-czy natura wchodzi w relację z człowiekiem?
-sztuka ekologiczna
-natura jako element ozdobny

>>>  Klikając w obraz zobaczysz jego tytuł, autora i dane techniczne <<<

Autorka wyboru dzieł: Natalia Nowak – maturzystka hs

Możesz również polubić

Dodaj komentarz