Motyw: tworzenie!

Artyści zajmujący się różnymi dziedzinami sztuki często zastanawiają się nad sensem swojej twórczości. Analizują proces tworzenia dzieł sztuki, kolejne etapy wyłaniania się sensów i obrazów. 

Emocje, szał, a może spokojne, powolne malowanie/rzeźbienie. Tworzenie na pewno wiąże się z różnymi odczuciami. Może to być poczucie misji, pasja, chęć wybicia się ponad przeciętność, radość albo udręka związana mozolnym poszukiwaniem możliwości pokazania złożoności świata. Czasem autorowi towarzyszy kompleks boga, czasem talent postrzega jako dar, którego nie wolno mu zmarnować i chce to pokazywać. Czasem ukrywa się na płótnie, a czasem eksponuje w autoportrecie by pokazać swoją wyjątkową rolę.

Platon jest autorem koncepcji boskiego szału tworzenia: Bóg ingeruje w duchowy świat człowieka, dzięki czemu dusza ludzka popada w stan szalństwa (manii), który jst źródłem prawdziwej poezji – stąd teoria o „natchnieniu” artystów. W romantyzmie artysta jest wybitną jednostką, która posługując się szczerymi emocjami pokazuje rzeczywistość. Jak bywało w innych epokach? Kto i dlaczego poruszał motyw tworzenia?

 

Wybór prac: Maria Majcher

Możesz również polubić

Dodaj komentarz