Sklepienia!

sklepienia w historii sztuki

Jako cecha charakterystyczna architektury kolejnych epok

Jako element do rozpoznania i opisania przy analizowaniu planów budowli

Również do rozpoznania z fotografii wnętrz budowli

Sklepienie!
Z definicji to konstrukcja budowlana o przekroju krzywoliniowym, służąca do przykrycia od góry przestrzeni pomieszczenia. Oparta na kolumnach, filarach, arkadach. Wykonana może być z cegieł, z kamienia, betony, żelbetu. Mająca, ze względu na możliwość tworzenia urozmaiconych form, znaczny wpływ na wygląd i architektoniczny wyraz danego pomieszczenia.

Jak je rozpoznać? Jak są skonstruowane? Jak będą zaznaczone na planie budowli? W jakich epokach występują? To ważny temat, który może być wykorzystany w różnych zadaniach maturalnych.

Ale to nie wszystko! W gotyku sklepień jest więcej, a kolejne ważne dla innych styli również trzeba znać. Chcesz wiedzieć więcej?

Przygotowałam dla Ciebie:

film z wytłumaczeniem tematu + podsumowanie w pdf + zestaw zadań!

Całość za 25 zł! Chętna/y? Pisz na kontakt@twardasztuka.com

Możesz również polubić

Dodaj komentarz